drůbež

Husa Štajnbašská – Adam Fiala 

Pižmovka perlově šedá divoce zbarvená - Adam Fiala

Vestfálská slepice – Adam Fiala 

Barneveldka dvojlemovaná – Roman Klásek MCH

Hempšírka - Martin Černohorský

Zdr. Velsumka rezavě koroptví - Pavel Bensch

Zdr. Vlaška zlatě zbarvená - Pavel Bensch

Hempšírka - Pavel Bensch

Leghornka bílá – Pavel Bensch

Minorka černá – Pavel Bensch

Zdr. Australka – Filip Petzuch MCH