O nás

https://www.youtube.com/watch?v=fHi6Ekwyo-8

Víkend chovatelů a rodinných příslušníků ve Velkých Losinách

 Základní Organizace Českého Svazu Chovatelů Velké Hoštice

Spolek byl založen 1. června 1973 při Slavnostní ustavující schůzi v zámecké klubovně za účasti 17-ti nadšenců. Již v následujícím roce se konala na škvárovém hřišti u zámku první místní výstava. V témže roce spolek dostal přidělený pozemek v bývalé pískovně (Pekliska). Zde se postavil skromný chovatelský areál, který se postupem času zveleboval, a to díky nespočetných brigádnických hodin odpracovaných členy organizace. Dále se zde konaly místní výstavy. Celkem jich bylo 24, zbylé výstavy měli charakter propagační a konaly se pod názvem „chovatelské dny“. Místní výstavy byly obnoveny až v roce 2013, kdy spolek slavil 40. výročí.

   Co se týče počtu členů, tak nejvíce jich bylo evidováno 53 členů, a to v roce 1983. Od té doby se hranice držela na 40-ti členech a od roku 1988 počet členů kolísal na hranici 20-ti členů. Největší krize proběhla spolkem roku 2010, kdy spolek evidoval pouze 9 členů.

   Na tyto časy můžeme jen vzpomínat, protože od roku 2011 náš spolek pouze vzrůstá až na dnešních 24 členů a 15 příznivců. Naše nynější aktivity jsou pořádání místních výstav, výstav domácích mazlíčků, vepřových hodů a v neposlední řadě také pořádaní chovatelských trhů.

   Také se zapojujeme do života obce. Na obecních slavnostech a dožínkách připravujeme občerstvení. Chceme rozvíjet chov hospodářských zvířat v obcích a ve městech. Každý rok pořádáme víkendový zájezd chovatelů, při kterém poznáváme kulturu a přírodu na území České Republiky.

   Účastníme se několika výstav v našem okrese, ale také v okresech jiných a v zahraničí. Dosahujeme velkých úspěchů, takže navazujeme na úspěšnou dobu Českého Svazu Chovatelů ve Velkých Hošticích jak po stránce chovatelské tak i organizační.