Chovatelské trhy

ZO ČSCH Velké Hoštice pořádá každou 1. neděli v měsíci

      TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

           A EXOTICKÉHO PTACTVA

 

KDY:           vždy od 8:00 do 11:00 hodin

02. 01. 2022       03. 04. 2022       03. 07. 2022        02. 10. 2022

06. 02. 2022       01. 05. 2023       07. 08. 2022        06. 11. 2022             

06. 03. 2022       05. 06. 2022       04. 09. 2022        04. 12. 2022

KDE:           v chovatelském areálu Pekliska

 

Možnost nákupu a prodeje krmiv, chovatelských potřeb, zahrádkářských výpěstků a hospodářských přebytků.

Prodejci i kupci jsou srdečně zváni!

Občerstvení zajištěno                                        Info tel.: 734 795 615