Chovatelské trhy

ZO ČSCH Velké Hoštice pořádá každou 1. neděli v měsíci

      TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

           A EXOTICKÉHO PTACTVA

 

KDY:           vždy od 8:00 do 11:00 hodin

05. 01. 2020        05. 04. 2020       05. 07. 2020        04. 10. 2020

02. 02. 2020        03. 05. 2020       02. 08. 2020        01. 11. 2020             

01. 03. 2020        07. 06. 2020       06. 09. 2020        06. 12. 2020

KDE:           v chovatelském areálu Pekliska

 

Možnost nákupu a prodeje krmiv, chovatelských potřeb, zahrádkářských výpěstků a hospodářských přebytků.

Prodejci i kupci jsou srdečně zváni!

Občerstvení zajištěno                                        Info tel.: 734 795 615