Chovatelské trhy

ZO ČSCH Velké Hoštice pořádá každou 1. neděli v měsíci

      TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

           A EXOTICKÉHO PTACTVA

 

KDY:           vždy od 8:00 do 11:00 hodin

03. 01. 2021       04. 04. 2021       04. 07. 2021        03. 10. 2021

07. 02. 2021       02. 05. 2021       01. 08. 2021        07. 11. 2021             

07. 03. 2021       06. 06. 2021       05. 09. 2021        05. 12. 2021

KDE:           v chovatelském areálu Pekliska

 

Možnost nákupu a prodeje krmiv, chovatelských potřeb, zahrádkářských výpěstků a hospodářských přebytků.

Prodejci i kupci jsou srdečně zváni!

Občerstvení zajištěno                                        Info tel.: 734 795 615