Plán akcí na rok 2023

                  

 

                      ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

                               VELKÉ HOŠTICE               

                        POŘÁDÁ V ROCE 2023                  

                                  TYTO AKCE : 

 

 8. ledna 2023           Chovatelské trhy a každou další první neděli v měsíci

11. března 2023         Výroční členskou schůzi v 17:30 hod.

20. května 2023         Slavností schůze k 50. výročí založení organizace

17.-18. června 2022   Místní výstavu zvířectva K,H,D a exotického ptactva 

2. září 2023                 7. Dětská výstava domácích mazlíčků