Chovatelský občasník

Občasník březen - duben 2015

Z ČINNOSTI ČSCH

Dne 7.3.2015 proběhla v areálu Pekliska naše výroční schůze. Zúčastnilo se jí přes 20 chovatelů a zástupci místních spolků – za myslivce Daniel Nestroj, za hasiče Jan Borunský a Rudolf Unruh za fotbalový klub. Pozvání také přijal místostarosta Ing. Josef Teuer. Na této schůzi jsme zhodnotili rok 2014 a naplánovali akce na rok 2015.

Týden po naší schůzi, 14.3.2015 se předseda Pavel Bensch a Roman Klásek zúčastnili schůze v polském Radlinu, kde proběhlo setkání se zástupci z Radlinu, Wodzislawi, Karviné, Dolní Lutyně, Hatě, Kravař a Píště. Na této schůzi se jednalo o kvalitě výstav a zlepšení výstav ze strany pořadatelů.

Burzy v březnu a dubnu byli opět úspěšné, účastnili se jich místní prodejci, prodejci z dalekých oblastí i z Polska. Dále Vás všechny srdečně zveme na další burzy, které proběhnou 3.5.2015 a 7.6.2015.

8.3.2015 jsme jako ČSCH jeli nakupovat chovné kuřata do líhně Litomyšl, kde jsme měli možnost se něco dozvědět o líhních a líhnutí kuřat.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád chovatelů, na kterých jsme zvelebovali areál, upravili parkovací plochu, stavěli přepravky a klece.

Dále také chceme uspořádat Místní výstavu drobného zvířectva, která proběhne 6. – 7. června 2015. V neděli 7. června 2015 je při výstavě burza drobného zvířectva a exotického ptactva, jak je již výše uvedeno. Všechny Vás na tuto výstavu srdečně zveme!

Rádi bychom letos opět obsadili několik výstav v našem okrese, ale taky v Polsku, Přerově, aj. Zde je seznam letos pořádaných výstav, kterých se můžete také jako návštěvníci účastnit:

Místo konání výstavy: Termín výstavy:

Kobeřice 2. – 3.5.2015

Velké Hoštice 6. – 7.6.2015

Kravaře 13. – 14.6.2015

Píšť 20. – 21.6.2015

Chlebičov 4. – 5.7.2015

Holasovice 1. – 2.8.2015

Hradec nad Moravicí 8. – 9.8.2015

Slavkov 15. – 16.8.2015

Markvartovice 22. – 23.8.2015

Opava-Kylešovice 29. – 30.8.2015

Dolní Lutyně 29. – 30.8.2015

Vítkov 12. – 13.9.2015

Radlin (Polsko) 12. – 13.9.2015

Okresní a Slezská výstava Hať 19. – 20.9.2015

Výstava Moravy a Slezska Přerov 28. – 29.11.2015

                         

                                                                                                        Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník květen-červen 2015

Z ČINNOSTI ČSCH

Letos jsme zahájili sezónu na výstavě v Kobeřicích, kde z naší organizace vystavovalo 5 chovatelů. Na této výstavě získal čestnou cenu Roman Klásek za drůbež – Barneveldka dvojlemovaná.

6. – 7. června jsme opět uspořádali MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVIŘECTVA. Tato výstava se nám velmi povedla. Počasí nám přálo, a také přicházelo hodně návštěvníků, nejen z Velkých Hoštic, ale i z širokého okolí. Na závěr výstavy byla vyhlášena bohatá tombola se sedmdesáti cenami.

Tuto výstavu obsadilo 59 vystavovatelů z Česka i z Polska. K vidění bylo 121 králíků, 97 holubů, 55 voliér drůbeže hrabavé i vodní a nutrie. Z naší organizace zde vystavovalo 10 chovatelů. Čestné ceny získal František Stanke za holuby – Český stavák sedlatý červený, Marie Černohorská za drůbež – Vlaška stříbrně zbarvená a Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý.

Děkujeme všem členům za pomoc s uspořádáním výstavy, sponzorům a obecnímu úřadu.

Také děkujeme návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit a na naší výstavu se přišli podívat.

Týden po naší výstavě byla uspořádána výstava v Kravařích. Z naší organizace zde vystavovalo 8 chovatelů.

Nyní máme v plánu obsadit výstavy v Chlebičově, Úvalně, Holasovicích, Slavkově, Opavě- Kylešovicích a Dolní Lutyni.

Také máme opět za sebou dvě velmi povedené burzy. Burza v květnu byla i za přítomnosti polských prodejců. V červnu byla burza obohacena naší místní výstavou, i prodejním stánkem s chovatelskými potřebami. Další burzy nás nyní čekají 5.7. a 2.8.2015. Všichni prodejci i kupci jste na tyto burzy srdečně zváni.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád. Na těchto brigádách jsme uklízeli a zvelebovali areál, opravovali lavičky a stavěli nové výstavní klece na drůbež.

Děkujeme obecnímu úřadu za přispění ke zhotovení výstavních klecí na drůbež.

Také bychom Vás chtěli pozvat na 2. Dětskou výstavu domácích mazlíčků, která se bude konat 5. září. Na tuto výstavu jsou zvány všechny děti, které si můžou už v dopoledních hodinách donést svého domácího mazlíčka (psa, kočku, morče, papouška, želvu, …) Tato výstava se pořádá v areálu ČSCH Velké Hoštice (Pekliska). Všichni mladí vystavovatelé dostanou drobnou cenu. Věříme, že přijdete mladé chovatelé podpořit v hojném počtu. Občerstvení zajištěno.

ZO ČSCH má nové webové stránky. Nyní jsou stránky ještě ve výstavbě, ale v brzké době se můžete informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích chovatelů na www.csch-velkehostice.cz . Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.cz

 

                                                                                                Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek.

 

Občasník červenec - srpen 2015

Z ČINNOSTI ČSCH

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás na následujících řádcích v krátkosti informoval o dění v našem svazu. V uplynulých dvou měsících jsme obsadili hned několik výstav. Po výstavě v Kravařích to byla výstava v Píšti, kde z naší organizace vystavovalo 7 chovatelů. V červenci jsme se zúčastnili výstavy v Chlebičově, kde nás vystavovalo osm a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý, Adam Fiala za králíky – Zakrslý modrý a František Stanke za holuby – Český stavák sedlatý žlutý.

Další červencová výstava proběhla v okrese Bruntál, a to v Úvalně. Z naší organizace zde vystavovalo 6 chovatelů a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý a za drůbež – zdr. Vlaška zlatě zbarvená. Další výstava proběhla v Holasovicích. Zúčastnilo se jí 7 chovatelů z naší organizace a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý. Následovala výstava ve Slavkově u Opavy, kde se nám vskutku dařilo. 4 ze 7 našich chovatelů získalo 5 čestných cen - Pavel Bensch za drůbež – Minorka černá, Martin Černohorský za drůbež – Bielefeldská slepice rodobarvá, Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý a za drůbež – zdr. Vlaška zlatě zbarvená a Adam Fiala za králíky – Zakrslý modrý.

V blízké budoucnosti máme v plánu obsadit výstavy v Markvartovicích, Opavě – Kylešovicích, v polském Radlinu, v Hati a Přerově.

Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají 6. 9. a 4. 10. 2015. Všichni prodejci i kupci jsou na tyto burzy srdečně zváni.

V areálu ČSCH jsme uspořádali několik brigád. Vyrovnávali jsme terén v areálu ČSCH a následně jsme zaseli trávu. Tímto bych chtěl poděkovat Adamu Fialovi, který odvedl skvělou práci se svým traktorem při vyrovnávání terénu.

Náš spolek se také zúčastnil obecního sportovního dne. Připravovali jsme zde bramborové placky a malé občerstvení.

Na těchto obecních slavnostech jsme jako tým soutěžili v různých disciplínách a skončili jsme na úžasném třetím místě.

5. září se v našem areálu uskuteční 2. dětská výstava domácích mazlíčků, kde jsou zvány všechny děti, které si můžou už v dopoledních hodinách donést svého domácího mazlíčka (psa, kočku, morče, papouška, želvu, …). Pro mazlíčky budou nachystány klece a voliéry. Všichni mladí vystavovatelé dostanou drobnou cenu. Věříme, že přijdete mladé chovatele v hojném počtu podpořit. Bližší informace budou už brzy na plakátech. Občerstvení zajištěno.

ZO ČSCH má nové webové stránky. Nyní jsou stránky ještě ve výstavbě, ale v brzké době se můžete informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích chovatelů na www.csch-velkehostice.cz . Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.

 

                                                                                                    Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek.

 

Občasník září - říjen 2015

Z ČINNOSTI ČSCH

Dne 5.9.2015 se konala druhá dětská výstava domácích mazlíčků. Této výstavy se zúčastnilo okolo dvaceti dětí, které si přišli vystavit psi, kočky s koťaty, morčata, králíky, želvy, papoušky, křepelky, kačeny a slepice. Všechny děti byly oceněny a tuto výstavu hodnotíme velmi kladně.

Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají 1. 11. a 6. 12. 2015. Tyto burzy se opět konají od 8:00 do 11:00.

V uplynulých dvou měsících jsme opět obsadili několik výstav. Po výstavě ve Slavkově to byla výstava v Markvartovicích, kde z naší organizace vystavovalo 7 chovatelů a čestné ceny získal Adam Fiala za králíky – Zakrslý modrý, Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý a Martin Černohorský za drůbež – Bielefeldská slepice rodobarvá. Poslední víkend v srpnu proběhla výstava také v Opavě – Kylešovicích. Vystavovalo zde 7 našich chovatelů a čestnou cenu získal Martin Černohorský za drůbež – Bielefeldská slepice rodobarvá. Na této výstavě se také soutěžilo o putovní pohár ,,memoriál Františka Lujky,, za nejlepší kolekci Vídeňských králíků. Tento pohár vyhrál na své Vídeňské modré králíky Roman Klásek.

V září jsme se zúčastnili zahraniční výstavy v polském Radlině, kde z naší organizace vystavovalo 6 chovatelů a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za drůbež – zdrobnělá Vlaška zlatě zbarvená. Poslední výstava v našem okrese, které jsme se zúčastnili, byla v Hati. Byla to 7. Slezská a okresní výstava. Z naší organizace zde vystavovalo 9 chovatelů a čestnou cenu získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý a za drůbež – zdrobnělá Vlaška zlatě zbarvená a Alfréd Novák za holuby – Český stavák sedlatý žlutý.

Nyní máme v plánu obsadit celostátní výstavu v Lysé nad Labem a výstavu Moravy a Slezska v Přerově.

Pro členy ČSCH Velké Hoštice a jejich rodinné příslušníky jsme opět uspořádali zájezd do Velkých Losin. Program jsme měli bohatý. Zúčastnili jsme se ČOKOFESTU v Lázních, kde se za ČSCH Velké Hoštice zapojili do soutěže zdobení dortu Martin Černohorský, Šárka Černohorský, Markéta Kavanová a Lada Pospiechová. V této soutěži dokonce vyhrál za muže Martin Černohorský a za ženy zvítězila Šárka Černohorská. Dále jsme v rámci ČOKOFESTU navštívili papírny Velké Losiny a vyzkoušeli si malování čokoládou na jedlý papír. Také jsme měli exkurzi na přečerpávající vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Tato exkurze byla plná informací a zážitků. V neděli jsme se někteří chovatelé zúčastnili mše svaté v místním kostele. Poslední den jsme si byli zaplavat v Termálech Velké Losiny a navštívili jsme řízkovou restauraci. Nebyl by to chovatelský zájezd, kdybychom jsme se nezúčastnili chovatelské výstavy. Tak jsme využili situace a jeli se podívat a navázat nové kontakty na krajskou výstavu do Rapotína. K dispozici jsme měli po dobu zájezdu školní tělocvičnu, kterou jsme dosti využili. Všem účastníkům se tento zájezd velice líbil.

12.9.2015 se chovatelé zúčastnili Velkohoštických dožínek. Do průvodu jsme si nazdobili alegorický vůz. Také jsme zde měli stánek s malým občerstvením a s výbornými placky.

ZO ČSCH má nové webové stránky. Na nich se můžete informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích chovatelů, a to na www.csch-velkehostice.cz . Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na tradiční vepřové hody, které se konají 21. 11. 2015. Zabíjačkové hody jsou opět spojeny s prodejem výrobků. Více informací naleznete již brzy na plakátech. Všichni jste srdečně zváni.

 

                                                                                                       Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek.

 

Občasník listopad - prosinec 2015

Z ČINNOSTI ČSCH

ČSCH Velké Hoštice uspořádal dne 21. 11. tradiční zabijačkové hody. Tato akce se nám velmi povedla. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli nejen podívat, ale i zakoupit si výrobky nebo oběd. Doufáme, že všem velmi chutnalo.

Ve dnech 20. – 22. listopadu se konala Celostátní výstava drobného zvířectva českého svazu chovatelů CHOVATEL. Vystavovalo zde 740 chovatelů. K vidění zde bylo 2 818 králíků, 1 746 holubů a 1 455 kusů drůbeže. Z naší organizace zde vystavovala Marie Černohorská a Roman Klásek. Tito členové zároveň vystavovali v soutěži okresů za okres Opava. Roman Klásek na této výstavě získal čestnou cenu za králíky – Vídeňský modrý.

Také jsme se zúčastnili XII. Výstavy Moravy a Slezska v Přerově. Na této výstavě bylo k vidění 1 177 králíků, 1 039 holubů a 320 voliér drůbeže. Z naší organizace zde vystavoval Pavel Bensch, Roman Klásek, Martin Černohorský, Marie Černohorská, Petr Wolf a Adam Fiala. Čestnou cenu zde získal Petr Wolf za drůbež – Australka černá. Oběma výhercům gratulujeme!

Těmito výstavami jsme zakončili výstavní sezónu v roce 2015. Letos máme za sebou velmi úspěšný rok. Zúčastnili jsme se 14 -ti výstav a získali jsme 25 čestných cen a 1 putovní pohár. Doufáme, že příští rok bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Opět máme za sebou dvě velmi povedené burzy. I vzhledem k počasí přišlo hned několik prodejců i kupců. Burzy budeme pořádat i v novém roce, a to opět první neděle v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin. První burzy náš čekají 3. ledna a 7. února. Na tyto burzy jste srdečně zváni!

ZO ČSCH má nové webové stránky. Na nich se můžete informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích chovatelů, a to na www.csch-velkehostice.cz . Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.

Na závěr chceme všem občanům Velkých Hoštic popřát krásné prožití vánočních svátků a pěkný nový rok 2016. Nechť je plný zdraví, lásky, štěstí, radosti a úspěchů.

 

                                                                                                     Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník leden - únor 2016

Z ČINNOSTI ČSCH 

V novém roce nás čeká spousta akcí. Opět nás čekají další burzy, které budeme pořádat opět první neděle v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin. Další burzy náš čekají 6. března a 3. dubna. Na tyto burzy jste srdečně zváni! Dále nás čeká výroční schůze, která se uskuteční 12. března 2016. Také se můžete letos těšit na výstavu drobného zvířectva, dětskou výstavu domácích mazlíčků a zabijačkové hody.

V roce 2015 jsme uvítali spoustu nových členů. Tímto bychom rádi oslovili i další mladé členy, kterým bychom zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i užitečný.

ZO ČSCH má nové webové stránky. Na nich se můžete informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích chovatelů, a to na www.csch-velkehostice.cz . Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.

                                                                                                       Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník březen - duben 2016

Z ČINNOSTI ČSCH

Dne 12.3.2016 proběhla v areálu Pekliska naše výroční schůze. Zúčastnilo se jí kolem 20-ti chovatelů a 3 zástupci místních spolků – za myslivce Daniel Nestroj, za hasiče Jan Borunský a Rudolf Unruh za fotbalový klub. Pozvání také přijal člen zastupitelstva obce Mgr. Pavel Straub a P. ThLic. Mgr. Radovan Hradil, farář velkohoštický. Na této schůzi jsme vzpomněli na zemřelé členy, zhodnotili rok 2015, naši výstavu, činnost a naplánovali akce na rok 2016. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a hostům za jejich názor k oboru chovatelství.

Burzy v březnu a dubnu byli opět úspěšné, účastnili se jich místní prodejci a prodejci z dalekých oblastí. Dále Vás všechny srdečně zveme na další burzy, které proběhnou 1.5.2016 a 5.6.2016.

6.3.2016 jsme jako ČSCH jeli nakupovat chovné kuřata do líhně Litomyšl, kde jsme měli možnost se něco dozvědět o líhních a líhnutí kuřat. Další nákup kuřat proběhl 17.3.2016 ve Stránecké Zhoři.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád chovatelů, na kterých jsme zvelebovali areál, upravili povrch a rovnost areálu a stavěli voliéry.

Dále také chceme uspořádat Místní výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva, která proběhne 11. – 12. června 2016. K vidění bude expozice králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a další zvířata. Všechny Vás na tuto výstavu srdečně zveme!

Rádi bychom letos opět obsadili několik výstav v našem okrese, ale taky v Polsku, Přerově, aj. Zde je seznam letos pořádaných výstav, kterých se můžete také jako návštěvníci účastnit:

Místo konání výstavy: Termín výstavy:

Kobeřice 30.4. – 1.5.2016

Velké Hoštice 11.6. – 12.6.2016

Kravaře 18.6. – 19.6.2016

Holasovice 30.7. – 31.7.2016

Hradec nad Moravicí 13.8. – 14.8.2016

Slavkov 20.8. – 21.8.2016

Markvartovice 20.8. – 21.8.2016

Opava-Kylešovice 27.8. – 28.8.2016

Vítkov 10.9. – 11.9.2016

Radlin (Polsko) datum neupřesněn

Slezská výstava Hať 17.9. – 18.9.2016

Okresní výstava Chlebičov 1.10. – 2.10.2016

Celostátní výstava Lysá nad Labem 18.11. – 20.11.2016

 

Výstava Moravy a Slezska Přerov 26.11. – 27.11.2016

                                                                   

                                                                                           Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník kěten - červen 2016

Z ČINNOSTI ČSCH

CO SE NÁM PODAŘILO ZA POSLEDNÍ DVA MĚSÍCE?!?

Velmi úspěšně jsme zahájili sezónu na výstavě v Kobeřicích, kde z naší organizace vystavovalo 9 chovatelů. Tato výstava byla velice úspěšná, protože chovatelé z Velkých Hoštic získali hned 7 čestných cen. Čestnou cenu za králíky získal Roman Klásek – Vídeňský modrý, Pavel Bensch – Činčila malá, Marie Černohorská – Aljaška a Adam Fiala – Zakrslý modrý. Za drůbež získal čestnou cenu Adam Fiala – Vestfálská slepice, Filip Petzuch – Zdrobnělá Australka černá a Martin Černohorský – Bielefeldská slepice rodobarvá.

11. – 12. června jsme opět uspořádali MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVIŘECTVA, tentokrát s novou expozicí EXOTICKÉHO PTACTVA. Tato výstava se nám velmi povedla. Počasí nám přálo, a také přicházelo hodně návštěvníků, nejen z Velkých Hoštic, ale i z širokého okolí. Na závěr výstavy byla vyhlášena bohatá tombola s osmdesáti cenami.

Tuto výstavu obsadilo 71 vystavovatelů z Česka i z Polska. K vidění bylo 152 králíků, 107 holubů, 55 voliér drůbeže hrabavé i vodní, 23 voliér exotického ptactva, divocí bažanti a nutrie. Z naší organizace zde vystavovalo 11 chovatelů. Čestnou cenu za králíky získal Pavel Bensch – Činčila malá a Martin Černohorský – Aljaška. Za drůbež získal čestnou cenu Filip Petzuch – Zdrobnělá Australka černá a Roman Klásek – Zdrobnělá Velsumka rezavě koroptví.

Za holuby získal čestnou cenu František Stanke – Český stavák sedlatý červený a za exotické ptactvo Pavol Možnár – Čížek ohnivý.

Na této výstavě byly k zakoupení bramborové placky, párek v rohlíku, hranolky, pivo a jiné občerstvení. Pro děti zde byl v neděli skákací hrad, projížďka na koňském kočáře a cukrová vata zdarma. K poslechu a tanci hrála reprodukovaná hudba.

Děkujeme všem členům a příznivcům za pomoc s uspořádáním výstavy, sponzorům a obecnímu úřadu.

Také děkujeme návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit a na naší výstavu se přišli podívat.

Týden po naší výstavě jsme se zúčastnili výstavy v sousedních Kravařích. Této výstavy se zúčastnilo 7 chovatelů z naší organizace. Čestnou cenu zde získal Adam Fiala za drůbež – Vestfálská slepice a Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý.

Nyní máme v plánu obsadit výstavy v Orlové - Porubě, Úvalně, Holasovicích, Slavkově, Markvartovicích a v Opavě- Kylešovicích.

Také máme opět za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás nyní čekají 3.7. a 7.8.2016. Všichni prodejci i kupci jste na tyto burzy srdečně zváni.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád chovatelů, na kterých jsme zvelebovali areál, opravovali chovatelskou chatu a sklady.

Na pozvání jsme se zúčastnili stavění máje a dětského dne, kde jsme prodávali bramborové placky a drobné občerstvení.

Také bychom Vás chtěli pozvat na 3. Dětskou výstavu domácích mazlíčků, která se bude konat v sobotu 3. září. Na tuto výstavu jsou zvány všechny děti, které si můžou už v dopoledních hodinách donést svého domácího mazlíčka (psa, kočku, morče, papouška, želvu, …) Tato výstava se pořádá v areálu ČSCH Velké Hoštice (Pekliska). Všichni mladí vystavovatelé dostanou drobnou cenu. Věříme, že přijdete mladé chovatelé podpořit v hojném počtu. Občerstvení zajištěno.

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Martinu Kašnému za zhotovení dětských houpaček a pravidelnou údržbu dětského hřiště v areálu ČSCH v Pekliskách.

 

                                                                                                   Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek.

 

Občasník červenec - srpen 2016

Z ČINNOSTI ČSCH 

Po naší výstavě jsme se zúčastnili výstavy v Orlové – Porubě, kde z naší organizace vystavovali 4 chovatelé a čestnou cenu zde získal Filip Petzuch za drůbež – zdrobnělá Australka černá.

Dále jsme se zúčastnili výstavy v Úvalně, kde byla speciální expozice mladých chovatelů. Z naší organizace zde vystavovali 4 mladí chovatelé, z nichž dva získali čestnou cenu, a to Filip Petzuch za drůbež – zdrobnělá Australka černá a Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý. Poslední červencová výstava byla v Holasovicích, kde z naší organizace vystavovali 4 chovatelé a čestnou cenu za drůbež zde získali Adam Fiala – Vestfálská slepice, Roman Klásek – zdrobnělá velsumka rezavě koroptví a Filip Petzuch – zdrobnělá Australka černá. Další z našich plánovaných výstav byla výstava v Markvartovicích, kde vystavovali 4 chovatelé z naší organizace. Markvartovická výstava proběhla současně s výstavou v Opavě – Slavkov. Z naší organizace zde vystavovalo 5 chovatelů. Čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý, Pavel Bensch za králíky – Činčila malá a po několika letech získala čestnou cenu vodní drůbež z Hoštic, a to od chovatele Adama Fialy – Husa štajnbašská.

Všem výhercům GRATULUJEME!

V blízké budoucnosti máme v plánu obsadit výstavy v Opavě – Kylešovicích, v polském Radlinu, v Hati, Chlebičově, v Lysé nad Labem a v Přerově.

Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají 4. 9. a 2. 10. 2016. Všichni prodejci i kupci jsou na tyto burzy srdečně zváni.

Zúčastnili jsme se předání zlaté stuhy za ocenění vesnice roku moravskoslezského kraje. Na této akci jsme prodávali bramborové placky a drobné občerstvení.

3. září se v našem areálu uskuteční 3. dětská výstava domácích mazlíčků, kde jsou zvány všechny děti, které si můžou už v ranních a dopoledních hodinách donést svého domácího mazlíčka (psa, kočku, morče, papouška, želvu, …). Pro mazlíčky budou nachystány klece a voliéry. Všichni mladí vystavovatelé dostanou drobnou cenu. Věříme, že přijdete mladé chovatele v hojném počtu podpořit. Bližší informace naleznete na plakátech. Občerstvení zajištěno.

Rádi bychom oslovili mladé lidi a děti, kterým bychom zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i užitečn

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Nově si nás můžete najít na našem facebooku pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                         

                                                                                                      Za ZO ČSCH Velké Hoštice, Roman Klásek

 

Občasník září - říjen 2016

Z ČINNOSTI ČSCH

Dne 3.9.2016 proběhla v areálu Pekliska třetí dětská výstava domácích mazlíčků. Této výstavy se zúčastnilo přes třicet dětí, které si přišli vystavit psi, kočky s koťaty, morčata, králíky, papoušky, slepice a akvarijní živočichy. Všechny děti byly oceněny a jsme rádi, že jich letos bylo tolik. Je vidět, že dětem není cizí ať už chov morčat, papoušků, rybiček, tak i drůbeže, králíků, apod.

Po dalších uspořádaných burzách nás čekají poslední dvě burzy v letošním roce, a to v termínech 6. 11. a 4. 12. 2016. Tyto burzy se opět konají od 8:00 do 11:00.

Naše výstavní sezóna pokračovala v Opavě – Kylešovicích, kde z naší organizace vystavovalo 5 chovatelů a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňské modré. V září jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy u našich přátel v polském Radlinu. Na této výstavě vystavovalo 7 našich chovatelů a čestnou cenu zde získala Marie Černohorská na králíky – Aljaška a Martin Černohorský rovněž na Aljašky. Další zářijovou výstavou byla ,,VIII. Slezská výstava,, v Hati. Na této výstavě vystavovalo opět 7 našich chovatelů a hned dvě čestné ceny zde získal Roman Klásek na králíky – Vídeňský modrý. Na této výstavě uspěla naše chovatelka Marie Černohorská, protože její samice Aljašky byla Šampionkou mezi králíky. Poslední výstava drobného zvířectva v našem okrese proběhla v sousedním Chlebičově. Tato výstava byla okresní. Z naší organizace zde vystavovalo 8 chovatelů a čestnou cenu zde získal František Stanke na holubi – Český stavák sedlatý červený a Roman Klásek na králíky – Vídeňský modrý.

VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!!

Nyní máme v plánu obsadit celostátní výstavu v Lysé nad Labem a výstavu Moravy a Slezska v Přerově.

10.9.2016 se chovatelé zúčastnili Velkohoštických dožínek. Do průvodu jsme si nazdobili alegorický vůz. Také jsme zde měli stánek s malým občerstvením a s výbornými placky.

Dne 24.9.2016 proběhla v areálu Pekliska vojenská ukázka KVH, na které jsme prodávali občerstvení. Myslím si, že tato akce zpříjemnila zářijové dny všem, kteří se přišli podívat.

Rádi bychom oslovili mladé lidi a děti, kterým bychom zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i užitečný.

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Nově si nás můžete najít na našem facebooku pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na tradiční vepřové hody, které se konají 19. 11. 2016. Zabíjačkové hody jsou opět spojeny s prodejem výrobků. Více informací naleznete již brzy na plakátech. Všichni jste srdečně zváni.

 

                                                                                                  Za ZO ČSCH Velké HošticeRoman Klásek.

 

Občasník listopad - prosinec 2016

Z ČINNOSTI ČSCH

ČSCH Velké Hoštice uspořádal dne 19. 11. tradiční zabijačkové hody. Akce byla opět úspěšná, výrobky se povedly a doufáme, že všem chutnaly. Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a dát si oběd nebo si přišli zakoupit nějaké výrobky.

Ve dnech 18. – 20. listopadu se v Lysé nad Labem konala Celostátní výstava drobného zvířectva českého svazu chovatelů CHOVATEL. Vystavovalo zde 798 chovatelů. K vidění zde bylo 2 998 králíků, 2 082 holubů, 1 408 kusů drůbeže a 44 kusů křepelek. Dále zde byla k vidění expozice morčat a soutěž v králičím hopu. Tato výstava byla svým rozsahem, množstvím vystavených zvířat a doprovodnými expozicemi největší obdobnou výstavou v ČR za posledních osm let. Z naší organizace zde vystavovala Marie Černohorská a Roman Klásek. Roman Klásek zároveň vystavoval v soutěži okresů za okres Opava, který se umístil v celkovém pořadí pátý. Marie Černohorská zde získala čestnou cenu na kolekci Aljašek a Roman Klásek zde vyhrál hned dva poháry. Jeho kolekce Vídeňských modrých se stala MISTRY ČR JUNIOR a jeho samec z kolekce Vídeňských modrých získal titul ŠAMPIONA ČR JUNIOR.

Také jsme se zúčastnili XIII. Výstavy Moravy a Slezska v Přerově. Na této výstavě bylo k vidění 812 králíků, 611 holubů, 141 voliér drůbeže a 66 kusů drůbeže plemene Hempšírka, jejíž klub zde měl speciální klubovou výstavu. Z naší organizace zde vystavoval Pavel Bensch, Roman Klásek, Martin Černohorský, Marie Černohorská, Petr Wolf a Adam Fiala. Čestné ceny za králíky zde získali Pavel Bensch – Činčila malá a Petr Wolf - Kastorex. Čestnou cenu za drůbež získal Roman Klásek – Barneveldka dvojlemovaná. Na této výstavě získala naše členka Marie Černohorská pohár na nejlepší kolekci Aljašek.

Všem výhercům z obou výstav GRATULUJEME!

Těmito výstavami jsme zakončili výstavní sezónu v roce 2016. Letos máme za sebou rekordní a velmi úspěšný rok. Zúčastnili jsme se 14 -ti výstav a získali jsme 35 čestných cen a 4 poháry. Doufáme, že příští rok bude také úspěšný.

Chtěl bych také poděkovat panu Aleši Fialovi za zařízení svozu zvířat do Přerova a následném odvozu

Opět máme za sebou dvě burzy. I vzhledem k počasí přišlo několik prodejců i kupců. Burzy budeme pořádat i v novém roce, a to opět první neděle v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin. Jediná změna bude v lednu, kdy první burza proběhne 8. ledna a další burza už bude tradičně první neděli, a to 5. února. Na tyto burzy jste srdečně zváni!

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Nově si nás můžete najít na našem facebooku pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

Na závěr tohoto článku a tohoto roku bychom chtěli popřát všem občanům Velkých Hoštic krásné prožití vánočních svátku a správný vstup do nového roku 2017. Nechť je tento rok pro nás všechny plný zdraví, lásky, štěstí, radosti a úspěchů.

                                                                                                       Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník leden - únor 2017

Z ČINNOSTI ČSCH 

Milí spoluobčané,

opět nás čeká náročný, ale krásný rok. Letos máme velké plány. I nadále pořádáme burzy, které se konají vždy první neděle v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin. Další burzy náš čekají 5. března a 2. dubna.

Výroční schůze našeho spolku se uskuteční 11. března 2017. Také se můžete letos těšit na dětskou výstavu domácích mazlíčků a zabijačkové hody. Naší největší výzvou pak bude uspořádání okresní výstavy drobného zvířectva, která proběhne 2.-3. září 2017.

Ani v lednu jsme nezaháleli a zúčastnili jsme se oblastního aukčního trhu chovných králíků u přátel v Bílovci. Posuzovatelé nám zde ocenili chovné kusy, které využijeme v novém roce.

Rádi bychom oslovili mladé členy, kterým bychom usnadnili a zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i užitečný.

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

 

 

                                                                                                    Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník březen duben 2017

Z ČINNOSTI ČSCH

Dne 11.3.2017 se v areálu Pekliska konala naše výroční schůze. Ze zástupu chovatelů se jí zúčastnilo okolo 20-ti našich členů. Pozvání na schůzi přijal pan starosta, Ing. Alfons Pospiech a P. ThLic. Mgr. Radovan Hradil, farář velkohoštický. Schůze se dále zúčastnili zástupci místních spolků – za myslivce Daniel Nestroj a Veronika Nestrojová, za hasiče Jan Borunský a Martin Stanke za fotbalový klub. Díky spolupráci s chovatelským svazem Radlin nás také na výroční schůzi navštívili dva přátelé z Polska – Adam Zganiacz a Czeslaw Stechly. Na této schůzi jsme vzpomněli na zemřelé členy, zhodnotili rok 2016, naši výstavu, činnost a naplánovali akce na rok 2017. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a hostům za jejich názor k oboru chovatelství.

V březnu se burza konala bez drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva, a to z důvodu výskytu tzv. ptačí chřipky na území ČR. V dubnu již burza probíhala tradičně, a to za účasti prodejců a kupců z blízkého i dalekého okolí. Další burzy se budou konat již tradičně, a to ve dnech 7.5.2017 a 4.6.2017.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád chovatelů, na kterých jsme zvelebovali areál a upravovali jsme terén areálu.

Naši členové se také připravují na chovatelskou sezónu, kdy si líhneme a vychováváme nové kusy chovných zvířat na výstavy letošního roku.

Dne 2.4.2017 byl na okresní konferenci v Opavě - Kylešovicích oceněn náš mladý člen Roman Klásek, OO ČSCH Opava, nejlepším mladým chovatelem okresu Opava. Roman se o toto ocenění zasloužil svým úspěšným vystavovatelským rokem 2016.

Z důvodu konání okresní výstavy drobného zvířectva v našem areálu, která proběhne 2.-3. září 2017, je datum dětské výstavy přeložen na 10. června, kdy se v našem areálu uskuteční 4. dětská výstava domácích mazlíčků, kde jsou zvány všechny děti, které si můžou už v ranních a dopoledních hodinách donést svého domácího mazlíčka (psa, kočku, morče, papouška, želvu, …). Pro mazlíčky budou nachystány klece a voliéry. Všichni mladí vystavovatelé dostanou drobnou cenu. Věříme, že přijdete mladé chovatele v hojném počtu podpořit. Bližší informace naleznete na plakátech. Občerstvení zajištěno. Všechny Vás na tuto výstavu srdečně zveme!

Rádi bychom letos opět obsadili několik výstav v našem okrese, ale taky v Polsku, Přerově, aj. Zde je seznam letos pořádaných výstav, kterých se můžete také jako návštěvníci účastnit:

Místo konání výstavy: Termín výstavy:

Kobeřice 6.5. – 7.5.2017

Kravaře 17.6. – 18.6.2017

Píšť 24.6. – 25.6.2017

Orlová - Poruba (Okresní výstava mláďat

králíků s místní výstavou) 1.7. – 2.7.2017

Chlebičov 8.7. – 9.7.2017

Úvalno 14.7. – 16.7.2017

Holasovice 5.8. – 6.8.2017

Hradec nad Moravicí 12.8. – 13.8.2017

Markvartovice 19.8. – 20.8.2017

Slavkov 19.8. – 20.8.2017

Opava - Kylešovice 26.8. – 27.8.2017

Okresní výstava Velké Hoštice 2.9. – 3.9.2017

Celostátní výstava mláďat Lysá nad Labem 8.9. – 9.9.2017

Radlin (Polsko) 9.9. – 10.9.2017

Vítkov 16.9. – 17.9.2017

Slezská výstava Hať 16.9. – 17.9.2017

Výstava Vysočiny Bohdalov 7.10. – 8.10.2017

Výstava výletků holubů Opava 21.10.2017

Celostátní výstava Lysá nad Labem 17.11. – 19.11.2017

Výstava Moravy a Slezska Přerov 2.12. – 3.12.2017

Jihomoravská krajská výstava Brno 9.12. – 10.12.2017

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

 

                                                                                                      Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník květen - červen 2017

Z ČINNOSTI ČSCH

Letošní vystavovatelskou sezónu jsme zahájili v květnu, a to na výstavě v Kobeřicích, kde z naší organizace vystavovalo 5 chovatelů. V měsíci červnu jsme se zúčastnili výstavy v sousedních Kravařích. Na této výstavě vystavovali 4 naši chovatelé.

Nyní máme v plánu obsadit výstavy v Orlové - Porubě, Chlebičově, Úvalně, Holasovicích, Slavkově, Markvartovicích a v Opavě- Kylešovicích.

Dne 10.6.2017 proběhla v areálu Pekliska čtvrtá dětská výstava domácích mazlíčků. Této výstavy se zúčastnilo kolem patnácti dětí, které si přišli vystavit koťata, morčata, králíky, papoušky, slepice a holubi. Všechny děti byly oceněny a jsme rádi, že přišli i přes to, že v dopoledních hodinách nám počasí nepřálo. Je vidět, že dětem není chov zvířat cizí. Za odměnu byl pro děti připraven také skákací hrad, popcorn, tombola, apod.

Opět máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás nyní čekají 2.7. a 6.8.2017. Všichni prodejci i kupci jste na tyto burzy srdečně zváni.

Dne 22.4.2017 se náš mladý člen Roman Klásek zúčastnil okresního kola Olympiády mladých chovatelů. Roman soutěžil ve dvou odbornostech - králíci a drůbež. Soutěž zahrnovala znalosti z těchto odborností, které soutěžící prokazovali pomocí testu, zkoušení a poznávačky. Každý ze soutěžících musel napsat svou písemnou práci, která se musela týkat zvířat z těchto odborností a z pozorování vlastních zvířat. Roman se v obou odbornostech umístil na prvním místě. Dokonce dosáhl potřebného počtu bodů, které mu zajistily postup do celostátního kola této olympiády, která se letos koná v Poběžovicích u Domažlic. Romanovi gratulujeme a přejeme mu hodně štěstí v dalším kole.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád chovatelů, na kterých jsme zvelebovali areál, opravovali chovatelskou chatu a sklady.

Na pozvání jsme se zúčastnili stavění máje a dětského dne, kde jsme prodávali bramborové placky a drobné občerstvení.

Dne 28.5.2017 se uskutečnila mše svatá za všechny živé a zemřelé členy ČSCH Velké Hoštice.

Letos chceme uspořádat Okresní výstavu drobného zvířectva s expozicí exotického ptactva, která proběhne 2. – 3. září 2017. Jde o první okresní výstavu ve Velkých Hošticích. Předpokládáme velikou účast vystavovatelů a bohaté obsazení zvířat. K vidění bude expozice králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a další zvířata. Všechny Vás na tuto výstavu srdečně zveme!

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                                                                                       Za ZO ČSCH Velké Hoštice, Roman Klásek.

 

Občasník červenec - srpen 2017

Z ČINNOSTI ČSCH 

Po výstavě v Kravařích jsme se zúčastnili výstavy v Píšti, kde z naší organizace vystavovali 3 chovatelé a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý.

Dále jsme se zúčastnili výstavy v Orlové – Porubě. Z naší organizace zde vystavovali 3 chovatelé. Na této výstavě získal titul šampion Roman Klásek za samici Vídeňského modrého králíka. Týden po Orlové proběhla výstava v sousedním Chlebičově a na této výstavě měli zvířata 4 naší členové. Čestnou cenu zde získal Adam Fiala na Bílopesíkaté modré králíky. Následovala výstava v Úvalně, kde byla speciální expozice mladých chovatelů. Této výstavy se zúčastnili naši 2 členové – Roman Klásek a Adam Fiala. Roman Klásek zde získal čestnou cenu na Vídeňské modré králíky. V srpnu proběhla výstava v Holasovicích. Zde za Velké Hoštice vystavoval Adam Fiala a Pavel Bensch.

V blízké budoucnosti máme v plánu obsadit výstavy v Opavě – Kylešovicích, v polském Radlinu, v Hati, Lysé nad Labem, Přerově a v Brně.

V areálu ČSCH jsme opět uspořádali několik brigád chovatelů, na kterých jsme zvelebovali areál, opravovali chovatelskou chatu a sklady.

Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají 3. 9. a 1. 10. 2017. Všichni prodejci i kupci jsou na tyto burzy srdečně zváni.

Ve dnech 2. – 6. 8. 2017 se náš mladý člen Roman Klásek zúčastnil Mezinárodního kola 49. Olympiády mladých chovatelů, do něhož postoupil na základě výhry v okresním kole. Toto kolo se konalo v Poběžovicích u Domažlic. Roman zde soutěžil ve dvou odbornostech – králíci a drůbež. Soutěž zahrnovala znalosti z těchto odborností, které musel každý soutěžící prokázat pomocí testu, zkoušení, poznávačky a obhajoby své písemné práce, kterou každý soutěžící psal předem. Roman se v obou odbornostech umístil na krásném třetím místě. Děkujeme př. Petře Blokešové, která vedla náš okres a věnovala této olympiádě spoustu času. Dále bychom chtěli poděkovat přátelům z okresu Domažlice za uspořádání tradiční soutěže, při které nejde jen o umístění, ale především o získání zkušeností, o zdokonalení se ve svém oboru a hlavně o nové kamarády, ať už z České republiky, tak ze Slovenska. Romanovi gratulujeme!

Letos pořádáme Okresní výstavu drobného zvířectva s expozicí exotického ptactva, která proběhne 2. – 3. září 2017. Jde o první okresní výstavu ve Velkých Hošticích. Předpokládáme velikou účast vystavovatelů a bohaté obsazení zvířat. K vidění bude expozice králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a další zvířata. Všechny Vás na tuto výstavu srdečně zveme!

Rádi bychom oslovili mladé lidi a děti, kterým bychom zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i užitečný.

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                                                                                      Za ZO ČSCH Velké Hoštice, Roman Klásek

 

 

Občasník září - říjen 2017

Z ČINNOSTI ČSCH

CO SE NÁM PODAŘILO ZA POSLEDNÍ DVA MĚSÍCE?!?

2. – 3. září jsme uspořádali Okresní výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva. Výstava se nám velmi podařila. Trochu nás potrápilo počasí, které bylo převážně deštivé, ale přesto můžeme výstavu považovat za vydařenou. Na výstavu přišlo několik návštěvníků z Hoštic i širokého okolí. Na závěr výstavy proběhlo vylosování věcné tomboly, která čítala přes 100 cen.

Výstavu obsadilo okolo 130 chovatelů z Česka i z Polska. K vidění bylo neuvěřitelných 288 ks králíků různých plemen, 105 voliér drůbeže hrabavé i vodní, 67 voliér holubů a přes 100 ks exotického a okrasného ptactva. Na této výstavě proběhla soutěž družstev našeho okresu. V celkové soutěži tří odborností se Velké Hoštice umístili na krásném 2. místě.

Na této výstavě byly k zakoupení bramborové placky, párek v rohlíku, hranolky, pivo a jiné občerstvení. Pro děti zde byla zhotovena křížovka s malou odměnou. K poslechu a tanci hrála reprodukovaná hudba.

Děkujeme všem členům a příznivcům za pomoc s uspořádáním výstavy, sponzorům a obecnímu úřadu.

Také děkujeme návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit a na naší výstavu se přišli podívat.

Naše výstavní sezóna pokračovala výstavou ve Slavkově, kde z naší organizace vystavovali 2 chovatelé. Čestnou cenu zde získal Roman Klásek na Vídeňské modré králíky a Pavel Bensch na králíky – Činčila malá, i na drůbež – zdrobnělá Vlaška zlatě zbarvená. Současně se Slavkovem proběhla výstava v Markvartovicích. Zde z naší organizace opět vystavovali dva chovatelé. Čestnou cenu ,,mladý chovatel,, získal Roman Klásek na Vídeňské modré. Další výstavou byla místní výstava v Opavě – Kylešovicích. Z naší organizace zde vystavovali 3 chovatelé. Čestnou cenu získal Roman Klásek na králíky – Vídeňský modrý. Na této výstavě také proběhl Memoriál Františka Lujky, který byl určen pro soutěž všech Vídeňských plemen králíků. Tento memoriál po dvou letech vyhrál právě Roman Klásek.

Na naší okresní výstavě vystavovalo z naší organizace 8 chovatelů. Čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý, František Stanke za holubi – Český stavák sedlatý červený a Pavol Možnár za exotické ptactvo – Čížek ohnivý. František Stanke na této výstavě získal titul ŠAMPION VÝSTAVY na holubi – Český stavák sedlatý červený. O týden později proběhla výstava u našich polských přátel v Radlinu. Z Velkých Hoštic zde vystavovali 3 vystavovatelé a čestnou cenu získal Roman Klásek na Vídeňské modré a Pavel Bensch na zdrobnělé Vlašky zlatě zbarvené. Poslední výstavou v našem okrese byla již tradiční, IX. Slezská výstava v Hati. Z naší organizace zde vystavovalo 7 chovatelů. Čestnou cenu obdržel Roman Klásek na Vídeňské modré králíky a František Stanke na holubi – Český stavák sedlatý černý.

Všem výhercům GRATULUJEME!!!

Nyní máme v plánu obsadit celostátní výstavu v Lysé nad Labem, výstavu Moravy a Slezska v Přerově a Jihomoravskou výstavu v Brně.

Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají 5. 11. a 3. 12. 2017. Všichni prodejci i kupci jsou na tyto burzy srdečně zváni

9. 9. 2017 se chovatelé zúčastnili velkohoštických dožínek. Do průvodu jsme si nazdobili alegorický vůz. Také jsme zde měli stánek s malým občerstvením a s výbornými placky.

V říjnu se chovatelé zúčastnili poznávacího zájezdu po Bruntálsku, který si všichni užili.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na tradiční vepřové hody, které se konají 18. 11. 2017. Zabíjačkové hody jsou opět spojeny s prodejem výrobků. Více informací naleznete již brzy na plakátech. Všichni jste srdečně zváni.

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                                                                                        Za ZO ČSCH Velké Hoštice, Roman Klásek

 

Občasník listopad - prosinec 2017

Z ČINNOSTI ČSCH

ČSCH Velké Hoštice uspořádal dne 18. 11. tradiční zabijačkové hody. Akce byla opět úspěšná, výrobky se povedly a doufáme, že všem chutnaly. Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a dát si oběd nebo si přišli zakoupit nějaké výrobky.

Ve dnech 17. – 19. listopadu se v Lysé nad Labem konala Celostátní výstava drobného zvířectva českého svazu chovatelů CHOVATEL. Vystavovalo zde 769 chovatelů. Na této výstavě bylo vystaveno 2770 králíků, 2015 ks holubů, 25 ks krůt, 90 ks hus, 155 ks kachen, 16 ks perliček, 1136 ks slepic a 50 ks křepelek. Expozice mladých chovatelů králíků čítala 188 králíků z 25 plemen a barevných rázů. Součástí výstavy byla také expozice INTERKANIN, ve které vystavovali chovatelé z České republiky, Slovenska, Polska, Lotyšska a Slovinska. Tato expozice čítala 299 králíků. Současně s výstavou proběhla soutěž v králičím hopu, dále proběhla výstava morčat, k vidění byly ukázky chovatelů potkanů, želv, nutrií, ježků a kanárů. Na výstavě bylo tedy k vidění okolo 7000 ks zvířat. Tato výstava byla svým rozsahem, množstvím vystavených zvířat a doprovodnými expozicemi největší obdobnou výstavou v ČR. Z naší organizace zde vystavovala Marie Černohorská a Roman Klásek. Marie Černohorská zde získala POHÁR = MISTR ČR JUNIOR na svou kolekci Aljašek.

Také jsme se zúčastnili XIV. Výstavy Moravy a Slezska v Přerově. Výstava byla uspořádána v pěkných prostorách a opět byla velmi povedená. Na výstavě bylo k vidění 850 ks králíků, 533 ks holubů a 174 voliér drůbeže. Této výstavy se zúčastnilo 6 chovatelů z Velkých Hoštic. Čestnou cenu zde získal Martin Černohorský na Aljašky, Adam Fiala na Bílopesíkaté modré a Vestfalské slepice a Roman Klásek na Vídeňské modré a Barneveldky dvojlemované. Adam Fiala a Roman Klásek zde vyhráli také poháry - Adam za Zakrslého modrého a Roman za Vídeňské modré.

Poslední výstavou v roce 2017 byla 7. Krajská Jihomoravská výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva s mezinárodní účastí a I. výstava MORAVIA BRNO 2017. Tato výstava se konala v prostorách BVV Brno, konkrétně v pavilonu B a Y. Výstava čítala hned několik krásných expozic a doplňkových ukázek. K vidění zde bylo 1133 ks vodní a hrabavé drůbeže, 1242 ks králíků a 1961 ks holubů. Výstavu zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda ÚVV ČSCH Miroslav Kroft, generální sekretář ÚVV ČSCH David Rameš, ředitel výstavy a předseda KS ČSCH JMK Milan Uher a ředitel výstaviště Flora Olomouc. Výstava probíhala v krásných prostorách při úžasné atmosféře. Jako celek působila výstava příjemný dojem jak pro návštěvníka, tak pro vystavovatele. Pro členy ČSCH Velké Hoštice byla tato výstava poslední v letošním roce. Z naší organizace zde vystavovali Roman Klásek, Adam Fiala, Martin Černohorský, Marie Černohorská a Maria Kolláriková. Čestnou cenu zde získal Roman Klásek na kolekci Vídeňských modrých. Pohár na nejlepší Aljašku výstavy získala Marie Černohorská.

Vítězům GRATULUJEME!!

Letos máme tedy za sebou opět rekordní a velmi úspěšný rok. Zúčastnili jsme se 17 -ti výstav a získali jsme 21 čestných cen a 7 pohárů. Výstavnickou sezónu jsme tedy ukončili úspěšně a již se těšíme na další výstavy v novém roce.

Opět máme za sebou dvě burzy. I vzhledem k počasí přišlo několik prodejců i kupců. Burzy budeme pořádat i v novém roce, a to opět první neděle v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin. První burzy tedy proběhnou 7.1.2018 a 4.2.2018. Na tyto burzy jste srdečně zváni!

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

Na závěr tohoto článku a tohoto roku bychom chtěli popřát všem občanům Velkých Hoštic krásné prožití vánočních svátku a správný vstup do nového roku 2018. Nechť je tento rok pro nás všechny plný zdraví, lásky, štěstí, radosti a úspěchů.

                                                                                                     Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník leden - únor 2018

Z ČINNOSTI ČSCH 

Milí spoluobčané,

opět nás čeká náročný, ale krásný rok. Letos máme opět velké plány. I nadále pořádáme burzy, které se konají tradičně vždy první neděle v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin. Další burzy náš čekají 4. března a 1. dubna.

Výroční schůze našeho spolku se uskuteční v sobotu 10. března 2018. Také se můžete letos těšit na dětskou výstavu domácích mazlíčků a zabijačkové hody. Naší největší akcí bude letos pořádání místní výstavy, která proběhne 9. – 10. června 2018.

Rádi bychom oslovili mladé členy, kterým bychom usnadnili a zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i užitečný.

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                                                                                           Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

 

Občasník březen - duben 2018

Z ČINNOSTI ČSCH

Dne 10. 3. 2018 se v areálu Pekliska uskutečnila výroční schůze, na které jsme zhodnotili rok 2017 a připravili si plány na letošní rok. Na této schůzi bylo přítomno hned několik hostů. Z obecního úřadu Velké Hoštice pozvání přijal pan starosta – Ing. Alfons Pospiech a z farnosti Velké Hoštice nás navštívil pan farář – ThDr. Radovan Hradil. Dalšími hosty byli zástupci místních spolků – hasičů, myslivců, fotbalového klubu a zahrádkářů. Stejně jako loni nás navštívili a svou návštěvou potěšili přátelé z polského Radlina, s kterými udržujeme vzájemnou spolupráci.

V březnu a dubnu opět proběhli nádherné jarní burzy. Nyní nás burzy čekají již tradičně první neděli v měsíci – 6. května a 3. června 2018. Všichni prodejci i kupci jste srdečně zváni.

Rok 2018 je pro celý ČSCH rokem volebním, a to jak do základních, okresních a krajských organizací, tak do všech ostatních orgánů ČSCH v České republice. V naší organizaci již volby proběhli a naše základna tedy zůstává stabilní základnou i pro následujících pět let. V okresní organizaci již volby proběhli taktéž. Po dlouhé době se do orgánu OO ČSCH Opava dostal člen z Velkých Hoštic – Roman Klásek, který spravuje pozici vedoucí mladých chovatelů.

Letos opět pořádáme Místní výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva, která proběhne 9. – 10. června 2018. K vidění bude expozice králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a další zvířata. Všechny Vás na tuto výstavu srdečně zveme!

Stejně jako v letech předchozích i letos máme v plánu obsadit co největší počet místních, národních i mezinárodních výstav. Zde v tabulce jsou zaznamenány výstavy, které máme v plánu obsadit a budeme rádi, když se na tyto výstavy přijedete podívat.

Místo konání výstavy: Termín výstavy:

Kobeřice 5.5. – 6.5.2018

Velké Hoštice 9.6. – 10.6.2018

Kravaře 16.6. – 17.6.2018

Orlová - Poruba 23.6. – 24.6.2018

Chlebičov 7.7. – 8.7.2018

Holasovice 4.8. – 5.8.2018

Hradec nad Moravicí 11.8. – 12.8.2018

Markvartovice 18.8. – 19.8.2018

Slavkov 18.8. – 19.8.2018

Opava - Kylešovice 1.9. – 2.9.2018

Radlin (Polsko) 1.9. – 2.9.2018

Celostátní výstava mláďat Olomouc 7.9. – 9.9.2018

Vítkov 15.9. – 16.9.2018

Slezská a okresní výstava Hať 22.9. – 23.9.2018

Výstava Vysočiny Bohdalov 6.10. – 7.10.2018

Evropská výstava Herning (Dánsko) 9.11. – 11.11.2018

Celostátní výstava Lysá nad Labem 23.11. – 25.11.2018

Výstava Moravy a Slezska Přerov 1.12. – 2.12.2018

Jihomoravská krajská výstava Brno 8.12. – 9.12.2018

Výstava výletků Opava prosinec 2018

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                                                                                      Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek

 

Občasník květen - červen 2018

Z ČINNOSTI ČSCH

Ve dnech 9. – 10. června se v areálu Pekliska konala Místní výstava drobného zvířectva a exotického ptactva. Této výstavy se zúčastnilo 74 vystavovatelů z okresu Opava, Bruntál a z polského Radlina. K vidění bylo 141 kusů králíků, 47 voliér drůbeže, 33 voliér holubů a 27 klecí exotického ptactva. I přes méně příznivé sobotní počasí výstavu navštívilo spoustu návštěvníků, pro které bylo nachystáno občerstvení, reprodukovaná hudba a pro děti skákací hrad. Děkujeme všem členům, příznivcům, vystavovatelům, sponzorům a Obecnímu úřadu Velké Hoštice za podporu a pomoc, bez které by výstava nebyla tak skvělá!

Letošní výstavní sezónu jsme zahájili již tradičně, a to květnovou výstavou v Kobeřicích. Na této výstavě vystavovalo 5 chovatelů z Velkých Hoštic. Na první červnové výstavě – ve Velkých Hošticích – nás vystavovalo 11 chovatelů a získali jsme zde 7 čestných cen – Filip Petzuch, Martin Černohorský, Roman Klásek, František Stanke, Pavol Možnár, Erik Ulička, Anna Fabiánová. Týden po hoštické výstavě proběhla výstava v sousedních Kravařích. Na této výstavě prezentovali svá zvířata 4 členové a obdrželi jsme zde 2 čestné ceny – Roman Klásek a Martin Černohorský.

Nyní máme v plánu obsadit výstavy v Chlebičově, Holasovicích, Slavkově, Markvartovicích a v Opavě- Kylešovicích.

Opět máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás nyní čekají 1. 7. a 5. 8. 2018. Všichni prodejci i kupci jste na tyto burzy srdečně zváni.

Dne 28. dubna proběhlo v budově Střediska volného času Opava okresní kolo olympiády mladých chovatelů, kterého se již podruhé zúčastnili mladí chovatelé z Velkých Hoštic. Letos se tohoto kola zúčastnili 2 naší mladí chovatelé, a to Filip Petzuch, který soutěžil v kategorii drůbež a náš nový mladý chovatel Jakub Sekaczek, který soutěžil v odbornosti králíci. Soutěž zahrnovala znalosti o těchto zvířatech a jejích plemenech a také napsání odborné práce týkající se svého chovu. Oba tito mladí chovatelé se umístili na prvních místech a tím si také zajistili účast na celostátním a mezinárodním kole olympiády mladých chovatelů, které se letos koná v Praze, a to v termínu 22. – 26. srpna 2018. Oběma klukům GRATULUJEME a v dalším kole přejeme mnoho úspěchů!

Dne 1. září 2018 proběhne v areálu Pekliska 5. dětská výstava domácích mazlíčků. Na tuto výstavu zveme všechny děti, které se můžou přijít pochlubit svými zvířátky. Přebírka zvířat proběhne od 9:15 a od 10:00 bude výstava otevřená pro širokou veřejnost. V 16:00 proběhne vyhodnocení výsledků a předání cen. V 17:00 bude vyhlášena dětská tombola a od 18:00 bude hrát reprodukovaná hudba k poslechu a tanci. Bohaté občerstvení zajištěno. Na tuto akci Vás srdečně zveme!

                                                                                                            Za ČSCH Velké Hoštice, Roman Klásek

 

Občasník červenec - srpen 2018

Z ČINNOSTI ČSCH

V červenci jsme se zúčastnili výstavy v Chlebičově, kde z naší organizace vystavovalo 6 chovatelů. V srpnu jsme se zúčastnili hned několika výstav. První byla v Holasovicích, na které vystavovalo 5 našich chovatelů a čestnou cenu zde získal Roman Klásek na králíky (Vídeňský modrý). Další výstava proběhla v Hradci nad Moravicí, kde vystavovalo opět 5 našich chovatelů. Předposlední srpnový víkend probíhaly v našem okrese 3 výstavy, a to ve Slavkově, Markvartovicích a v Opavě – Kylešovicích. Členové naší organizace se zúčastnili všech těchto výstav a podařilo se nám získat dostatek cen. Ve Slavkově bodovali hned 3 naši vystavovatelé. Čestnou cenu zde získal Roman Klásek na králíky (Vídeňský modrý), Martin Černohorský na králíky (Aljaška) a Pavel Bensch na drůbež (Leghornka bílá). V Markvartovicích uspěl náš mladý chovatel Filip Petzuch, který získal čestnou cenu na drůbež (zdrobnělá Australka černá) a v Opavě – Kylešovicích získal čestnou cenu Roman Klásek na králíky (Vídeňský modrý).

Další výstavy nás nyní čekají v polském Radlinu, Hati, Přerově, Lysé nad Labem a v Brně.

V listopadu se naší členové zúčastní Evropské výstavy v dánském Herningu. Na této výstavě bude k vidění tisíce kusů králíků, holubů, drůbeže a dalších drobných zvířat.

Po dvou povedených burzách nás nyní čekají burzy 2. září a 7. října 2018.

Dne 1. října 2018 se dožívá požehnaného věku 80 let dlouholetý člen a funkcionář ČSCH Velké Hoštice, člen ČSCH Opava, jeden ze zakládajících členů ČSCH Velké Hoštice a úspěšný chovatel pan Wilfried Benna. Všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho chovatelských úspěchů mu přejí členové ČSCH Velké Hoštice.

Dne 1. září 2018 proběhne v areálu Pekliska 5. dětská výstava domácích mazlíčků. Na tuto výstavu zveme všechny děti, které se můžou přijít pochlubit svými zvířátky. Přebírka zvířat proběhne od 9:15 a od 10:00 bude výstava otevřená pro širokou veřejnost. V 16:00 proběhne vyhodnocení výsledků a předání cen. V 17:00 bude vyhlášena dětská tombola a od 18:00 bude hrát reprodukovaná hudba k poslechu a tanci. Bohaté občerstvení zajištěno. Na tuto akci Vás srdečně zveme!

Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz . Také nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz

Na facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.

                                                                                                       Za ZO ČSCH Velké Hoštice, Roman Klásek