Euroregion Silesia

 

Název projektu: 

Okresní výstava drobného zvířectva a exotického ptactva Velké Hoštice

Registrační číslo projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000802

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Výše dotace byla stanovena na 5216,45 EUR, tzn. 85% z celkových způsobilých výdajů

 

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi ČSCH Velké Hoštice a chovatelským spolkem Radlin. Spolupráce zahrnuje realizaci chovatelských výstav drobného zvířectva a exotického ptactva s odborným posouzením a bodovým ohodnocením akreditovanými posuzovateli a následným vyhlášením nejlepších zvířat výstavy. Projekt přiblíží široké veřejnosti a  samotným vystavovatelům chov a rozmanitost chovaných druhů zvířat na obou stranách hranic obou regionu.

Popis projektu:

Projekt ČSCH Velké Hoštice přiblíží široké veřejnosti ukázku chovu drobného zvířectva a exotického ptactva, doplněnou o posouzení nejlepších výstavních kusů. Spolupráce českých chovatelů s polskými je zcela běžná, proto se na projektu budou podílet i zástupci z polského přihraničí.

Spolupráce:

Spolupráce obou partnerů není náhodná a navazuje na několikaletou trvajáící spolupráci a vzájemnou výpomoc v chovu drobného zvířectva od roku 2010. Oba chovatelské spolky spolupracují v pořádání výstav a na obnově chovu domácích zvířat na vesnici.  

 

 

 

Výsledek obrázku pro překračujeme hranice logo cz pl