Postřehy naších členů z výstav

MÍSTNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA A EXOTICKÉHO PTACTVA VELKÉ HOŠTICE 2018

Ve dnech 9. – 10. června 2018 se v areálu ČSCH Velké Hoštice konala Místní výstava drobného zvířectva a exotického ptactva. Této výstavy se zúčastnilo 74 vystavovatelů z okresu Opava, Bruntál a z polského Radlina.

V expozici králíků bylo vystaveno 141 kusů. Nejvíce zastoupeným plemenem byli vídeňští modří. V největší kvalitě se prezentovali opět vídeňští modří a vídeňští šedí. Posuzování v této odbornosti provedli př. Jindřich Snítilý a př. Radim Boháč. Uděleno bylo 15 čestných cen a POHÁR na nejlepší kolekci králíků získal př. Jiří Weiss (Vídeňský šedý).

Expozice drůbeže čítala 47 voliér vodní a hrabavé drůbeže. Nejvíce zastoupeným plemenem byly bantamky a s největší kvalitou se prezentovali hedvábničky. Drůbež posoudili př. Peter Čanecký a př. Jaroslav Trávníček. V této odbornosti bylo uděleno 9 čestných cen. POHÁR na nejlepší kus drůbeže získal př. Waldemar Korbel (Hedvábnička bílá).

V expozici holubů bylo k vidění 33 voliér. Nejvíce holubů bylo zastoupeno plemenem český stavák. Největší kvalitou se opět chlubili čeští staváci. Posuzování provedli př. Ing. Petr Gajda a př. Jiří Holáň. Uděleno bylo 7 čestných cen a POHÁR na nejlepší voliéru holubů získal př. Miloš Neborovský (Český stavák modrý bělohrotý).

V expozici exotického ptactva bylo vystaveno 27 voliér. V této expozici vystavovalo 8 dospělých chovatelů a 4 mladí chovatelé.

I přes méně příznivé sobotní počasí výstavu navštívilo spoustu návštěvníků, pro které bylo nachystáno občerstvení, reprodukovaná hudba a pro děti skákací hrad. Závěrem výstavy bylo slavnostní vyhlášení čestných cen a pohárů, po kterém následovala bohatá tombola.

 

                                                                                Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek